Γνωσιακή Συμπεριφορική Καθοδήγηση ή Cognitive Behavioral Coaching [CBC]

Πως θα σε βοηθήσει το CBC;

Το Cognitive Behavioral Coaching είναι μια μορφη καθοδήγησης επιστημονικα τεκμηριωμενη που εστιάζει στο να βοηθήσει τα άτομα να εντοπίσουν και να αλλάξουν μη βοηθητικές σκέψεις, αρνητικά πρότυπα
και πεποιθήσεις που μπορεί να εμποδίζουν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξης. Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει τις αρχές της γνωσιακής συμπεριφορικής CBT με τεχνικές καθοδήγησης για την διευκόλυνση της θετικής αλλαγής. Ο κύριος στόχος των συνεδριών μας είναι να βοηθηθείτε στην απόκτηση αυτογνωσίας μέσω της αυτοπαρατήρησης και να αναπτύξετε νέες γνωσίες και τεχνικές ωστε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες της καθημερινότητά σας. Μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, αποδοχης, συνεργασίας και ενσυναίσθησης, σε βοηθάω να σπάσεις ένα φαύλο κύκλο αρνητικής σκέψης και συμπεριφοράς με σκοπό να βελτιώσεις την προσωπική σου αντίληψη και αυτοπεποίθηση.

Γνωσιακή Συμπεριφορική καθοδήγηση (CBC)-Sofia Banagi

-Η CBC βοηθάει τους ανθρώπους να επιτύχουν τις δυνατότητες τους και να
δημιουργήσουν ένα νέο πλάνο για την ζωή τους με σκοπό την ευημερία τους.

-το CBC προκαλεί νέες ιδέες και δημιουργεί κίνητρα , βελτιώνει την
αυτοεκτίμηση και ο άνθρωπος κατανοεί την προσωπική του αξία.

-Η CBC ταιριάζει με τις ανάγκες ενός ευρέος φάσματος πελατών.

-Το CBC δίνει την δυνατότητα στους πελάτες τους να επιτύχουν ανεξαρτησία και αυθεντικότητα από τον συμβουλό τους διδάσκοντας να προπονούν τον εαυτό τους.

-το CBC μπορεί να εφαρμοστεί σε ποικίλα πλαίσια, όπως , την προσωπική εξέλιξη, την επαγγελματική σταδιοδρομία , την καθοδήγηση ηγεσίας, την προσωπική ευεξία και αρμονία.

Γνωσιακή Συμπεριφορική καθοδήγηση (CBC)-Sofia Banagi

Κεντρικό ρόλο στην επιτυχία όλων των παραπάνω παίζει η συνεργατική σχέση και συμμαχία του συμβούλου και του ατόμου σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, αποδοχής και ενσυναίσθησης

Εάν Ενδιαφέρεστε για Γνωσιακή Συμπεριφορική Καθοδήγηση Συμπληρώστε την Φόρμα Επικοινωνίας