Η Σημασία της Υπευθυνότητας στην ζωή μας.

Άραγε στην ζωή μας πόσο υπεύθυνοι είμαστε? Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν οι της διοχετεύουμε στο περίγυρο μας. Σ αυτό το videaki η Sofia Banagi θα μας μιλήσει για την υπευθυνότητα και συγκεκριμένα με την αυτουπευθυνότητα.
Εάν θέλετε να μάθετε