ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 Η Σοφία Μπαναγή είναι απολύτως προσηλωμένη στη συμμόρφωση με τον Κανονισμό περί Γενικής Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. και τους νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να ισχύουν ανά πάσα στιγμή, καθώς αποτελεί μια από τις πρώτες προτεραιότητες της.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία  έχει λάβει την απόφαση να εφαρμόσει τις ακόλουθες αρχές, όπου το απόρρητο αποτελεί τη βάση της επεξεργασίας όλων των δεδομένων.
Η διαφάνεια στην επεξεργασία δεδομένων είναι μία από τις προτεραιότητές μας.

  • Θα επεξεργαστούμε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους θα έχετε ενημερωθεί.
  • Ποτέ δεν θα σας υποχρεώσουμε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο να σας προσφέρουμε μια υπηρεσία που μπορεί να ζητήσατε.
  • Δεν μοιράζουμε δεδομένα με τρίτους.

Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων
Η Σοφία Μπαναγή συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και τα αιτήματα που υποβάλετε είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας είτε μέσω της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Προκειμένου να βελτιώσουμε τις ιστοσελίδες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, καθώς και να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και περιεχόμενο.
  • Προκειμένου να έχουμε αλληλογραφία μαζί σας σε email που εσείς θα μας έχετε εκχωρήσει εκ των προτέρων.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές διατάξεις ή σε σχέση με συμβατική σχέση που ενδεχομένως να έχουμε μαζί σας.

Διάρκεια της επεξεργασίας και διάρκεια αποθήκευσης
Δεσμευόμαστε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι πραγματικά χρήσιμα σε εμάς και αν με την χρήση τους είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε μια  υπηρεσία. Ως εκ τούτου, καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να συντομεύσουμε τον χρόνο επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων. 

Άσκηση δικαιωμάτων 
Ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, οι ισχύοντες νόμοι σας παραχωρούν ορισμένα δικαιώματα.
Ακολουθεί μια σύντομη επεξήγηση για κάθε δικαίωμα, που θα σας βοηθήσει εάν θέλετε να τα ασκήσετε:
Δικαίωμα πρόσβασης.
Έχετε το δικαίωμα να μάθετε ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε.
Δικαίωμα διόρθωσης.
Τα δεδομένα σας θα ανήκουν πάντοτε σε εσάς και, ως τέτοια, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να διορθωθούν εάν τα αρχεία που διατηρούμε ήταν εσφαλμένα.
Δικαίωμα διαγραφής.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας. 

Αν για οποιαδήποτε περίπτωση επιθυμείτε να διαγραφούν όλα σας τα αποθηκευμένα στοιχεία, μπορείτε να το κάνετε με ένα email στο info@sofiabanagi.gr όπου η Σοφία Μπαναγή  θα διαχειρισθεί το αίτημα σας και θα σας ενημερώσει για την επιτυχή διαγραφή τους.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια στην επεξεργασία δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πολύ σημαντικά για εμάς και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να τα επεξεργαζόμαστε με αυστηρή εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα, καθώς και να εφαρμόζουμε όλα τα μέτρα ασφάλειας που θεωρούμε ότι απαιτούνται και είναι λογικά.

Εν προκειμένω, η Σοφία Μπαναγή δηλώνει και εγγυάται ότι έχει διαθέσει όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα για να αποφύγει την απώλεια, κακή χρήση, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κλοπή των δεδομένων που παρέχουν οι χρήστες. 

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στις Η.Π.Α. αλλά συμμορφώνονται με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς
Η εταιρεία που διαχειρίζεται τα δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες επικοινωνίας Cognito  έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωσή της  με το πλαίσιο ιδιωτικού απορρήτου της Ε.Ε. και το (Swiss-U.S.) Πλαίσιο Ασφαλείας απορρήτου.
​Δεσμεύεται  να υποβάλει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και την Ελβετία, αντιστοίχως, σε κάθε Πλαίσιο Ασφαλείας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στις εφαρμοστέες Αρχές του Ευρωπαϊκού. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Πλαίσια προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και για να δείτε την πιστοποίησή της, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α.: https://www.privacyshield.gov/welcome.
​Μια λίστα με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα “Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” διατηρείται από το Υπουργείο Εμπορίου και διατίθεται στη διεύθυνση: ​https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008TeOAAU&status=Active