ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικοί Όροι
Σκοπός των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης είναι να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με την Σοφία Μπαναγή  τις δραστηριότητές της και τα προϊόντα της, τις υπηρεσίες της, τα έργα που έχει πραγματοποιήσει και πληροφορίες για υποψήφιους πελάτες.

Αυτός ο ιστότοπος είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς σχετικά με την εταιρεία Σοφία Μπαναγή .
Τόσο η περιήγηση όσο και η πρόσβαση στις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον Ιστότοπο υποδηλώνουν ότι ο Χρήστης αποδέχεται όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη. Εάν δεν αποδεχτείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Η Σοφία Μπαναγή  μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τυχόν τέτοιες τροποποιήσεις θα αναρτώνται στην Ιστοσελίδα έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να τις διαβάσουν πριν την περιήγησή τους.

Η Σοφία Μπαναγή  μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από Χρήστες που καταχρώνται το περιεχόμενό της ή / και παραβιάζουν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που εμφανίζονται στο παρόν.
Πρόσβαση και χρήση
Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα είναι δωρεάν, εκτός από το κόστος σύνδεσης με τον Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου που έχει συνάψει ο Χρήστης.

Ο Χρήστης δεσμεύεται να κάνει υπεύθυνη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτήν. Η χρήση της υπόκειται επίσης στην ισχύουσα νομοθεσία και στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
​Νομική υποχρέωση για σωστή χρήση της Ιστοσελίδας
Οι χρήστες θα είναι πλήρως υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνουν σχετικά με τις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα, καθώς και για οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρήση της.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις εφαρμογές που δημοσιεύονται σύμφωνα με το Νόμο, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τυχόν εντολές ή προειδοποιήσεις που λαμβάνει, καθώς και με γενικά αποδεκτά ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα και τη δημόσια τάξη.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την αποκλειστική χρήση του Δικτυακού Τόπου και των περιεχομένων του για νόμιμους σκοπούς, οι οποίοι δεν παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους ούτε παραβιάζουν τα νόμιμα δικαιώματα της Σοφίας Μπαναγή  ή τρίτων και / ή ενδέχεται να προκαλέσουν άμεσες ή έμμεσες ζημίες.
Η Σοφία Μπαναγή ενημερώνει τους χρήστες ότι δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι:

  • Η πρόσβαση στον ιστότοπο ή / και στους συνδεδεμένους ιστότοπους μπορεί να είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα.
  • Το περιεχόμενο ή το λογισμικό που έχουν πρόσβαση οι χρήστες από τον ιστότοπο ή τους συνδεδεμένους ιστότοπους δεν περιέχουν σφάλματα, ιούς υπολογιστή ή άλλα χαρακτηριστικά στο περιεχόμενο που θα μπορούσαν να βλάψουν το ηλεκτρονικό τους σύστημα, ηλεκτρονικά έγγραφα ή αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα του υπολογιστή τους ή που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οποιαδήποτε άλλη ζημία.

Η Σοφία Μπαναγή  δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί για την ακρίβεια των πληροφοριών που έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές ή βλάβες που προκαλούνται στους Χρήστες λόγω τυχόν ανακρίβειας σε αυτήν.