Συμβουλευτική Ψυχολογία

Τι είναι η Συμβουλευτική Ψυχολογία

Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, εστιάζοντας σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, αναπτυξιακές, καθώς και ανησυχίες που συνδέονται με την υγεία. Επικεντρώνεται σε ομαλά και συνήθη αναπτυξιακά ζητήματα αλλά και σε δυσλειτουργικά και ασυνήθη, που σχετίζονται με την ατομική, οικογενειακή, ομαδική ή οργανωτική ανθρώπινη εμπειρία. 

Βοηθάει ανθρώπους με σωματικές, συναισθηματικές και ψυχικές διαταραχές να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, να εξαλείψουν την δυσφορία και/ή την διαταραχή τους, να επιλύσουν τις κρίσεις που αντιμετωπίζουν και να αυξήσουν την ικανότητά τους να ζήσουν μια πιο λειτουργική ζωή.

Θεωρείται ότι προωθεί τη θέσπιση προσωπικών στόχων και προσφέρει θετικά μοντέλα με βάση τα οποία μπορεί κανείς να ενδυναμώσει τα προτερήματά του και να δώσει στον εαυτό του τη δυνατότητα για βέλτιστη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής.

Τύποι Συμβουλευτικής

 • Οικογενειακή-συζυγική συμβουλευτική
 • Επαγγελματική & εργασιακή συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική αποκατάστασης
 • Προληπτική συμβουλευτική
 • Εκπαιδευτική συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική για την αντιμετώπιση κρίσεων κ.ά.

Πηγή: Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Στόχος της θεραπευτικής συνεδρίας είναι η Ψυχολογική εκπαίδευση

 • H αυτοπραγμάτωση
 • αυτοαποδοχή
 • η διαφώτιση
 • η ανάπτυξη της ικανότητας
 • η επίλυση προβλημάτων
 • η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων 
 • η γνωστική αλλαγή και η αλλαγή συμπεριφοράς και τρόπου σκέψης
 • η ενδυνάμωση, επανόρθωση,
 • η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενόραση, η διαφώτιση και πολλές ακόμα δεξιότητες που καλείται να εκμαιεύσει ο θεραπευόμενος με τη συμβολή του Συμβούλου.

Συγκεκριμένα μπορεί να βοηθήσει :

 • σε ποικίλα θέματα ψυχικής υγείας,
 • στην αντιμετώπιση δυσλειτουργικών καταστάσεων,
 • στην υποστήριξη ασθενών και τις οικογένειες αυτών
 • στην βελτίωση της αυτογνωσίας και της αυτοεπίγνωσης του συμβουλευόμενου

Μέσα από τεχνικές συμβουλευτικής, στην βελτιώση της ποιότητα ζωής του συμβουλευόμενου.

”Ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας μπορεί να αναλάβει ρόλους θεραπευτικούς με αντισταθμιστική και επανορθωτική δράση ή προληπτικούς.”

Εάν Ενδιαφέρεστε για Συμβουλευτική Ψυχολογία Συμπληρώστε την Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν ενδιαφέρεστε για Business Coaching  Πατήστε εδώ!

Εάν ενδιαφέρεστε για Personal Branding Πατήστε εδώ!