Ο δρόμος προς την αυτοπραγμάτωση!!

Ο δρόμος προς την αυτοπραγμάτωση!!-Sofia Banagi

Ο δρόμος προς την αυτοπραγμάτωση!!

Κύριο θεωρητικό οικοδόμημα της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης είναι η ιδέα της αυτοπραγμάτωσης.

 

 “Αυτό που ένας άνθρωπος μπορεί να είναι πρέπει να είναι. Την ανάγκη αυτή την αποκαλούμε αυτοπραγμάτωση”

 
A Maslow
 
Σύμφωνα με τον ανθρωπιστή ψυχολόγο Maslow, οι δράσεις μας ωθούνται από κίνητρα με σκοπό να ικανοποηθούν συγκεκριμένες ανάγκες. Οι ανάγκες με βάση την πυραμίδα του A.Maslow αποτελούν τις φυσιολογικές, βιολογικές ανθρώπινες ανάγκες. Από την στιγμή που ικανοποιούνται οι ανάγκες για τροφή, νερό, ύπνο και θέρμανση, ο άνθρωπος καλύπτει τις ανάγκες του για ασφάλεια και προστασία.
 
Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς, αρχίζουν να επιθυμούν να καλύψουν τις ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες τους. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να αγαπά και να αγαπιέται, ενώ ανωτέρω η ανάγκη για αποδοχή και επιτυχία αποκτούν προτεραιότητά. Τόσο ο ψυχολόγος Carl Rogers όσο και ο A.Maslow έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της αυτοπραγμάτωσης. Η αυτοπραγμάτωση αποτελεί μια διαδικασία ωρίμανσης και ανάπτυξης του ανθρώπου με σκοπό να αξιοποιήσει το δυναμικό του. Στη θεραπευτική σχέση ο σύμβουλος, ο ψυχολόγος οφείλει να δείχνει εμπιστοσύνη στον πελάτη του ότι είναι ικανός να ζήσει με αυθεντικότητα και εποικοδομητική αλλαγή.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που οδηγούνται στην αυτοπραγμάτωση;
 
-Αποδέχονται την πραγματικότητα και έχουν συμφιλιωθεί μαζί της
 
– Αποδέχονται τον εαυτό τους, τους άλλους και την φύση
 
-Είναι αυθόρμητοι, φυσικοί και ζουν με απλότητα
 
– Διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα τους
 
-Είναι αυτόνομοι, ανεξάρτητοι από τον πολιτισμό και το περιβάλλον
 
-Δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις
 
-Αναπτύσσονται διαρκώς και είναι ανοιχτοί σε εμπειρίες 
 
-Έχουν δημοκρατικό χαρακτήρα
 
-Είναι δημιουργικοί ως προς την σκέψη και ανάληψη ρίσκων 
 
Ο carl Rogers έδωσε μια άλλη συμβολή στην έννοια της αυτοπραγμάτωσης, καθώς μίλησε περισσότερο για έννοιες όπως ο “ιδανικός”, “πραγματικό” εαυτός και τόνισε την σημασία της συνεχούς αλλαγής.
 
Η καλή ζωή όπως υποστηρίζει και ο ίδιος είναι μια διαδικασία, όχι μια παγιωμένη κατάσταση.

Εάν Ενδιαφέρεστε Συμπληρώστε την Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν θέλετε να μάθετε τα πάντα γύρω απο το Life Coaching

Eγγραφείτε στο NEWSLETTER